"Kronisk betennelse - roten til mange av dagens helseutfordringer"

  • Hva er kronisk betennelse og hvor utbredt er det?
  • Årsaker til kronisk betennelse
  • Hvilke sykdommer har sin opprinnelse i kronisk betennelse?
  • Hvilke løsninger finnes for forebygging og behandling?
Ralf er intervjuet i HelsepostenTV, ønsker du å se dette, klikk her

Dr. Ralf Schmidt, CEO i Mycotech

Vitalistiskhelse - hva kan vi gjøre for å styrke oss innenfra?

Nøkkelentil god helse er å forstå at kroppen alltid streber etter homeostase, dvs mestmulig balanse. Utfordringen er å gi kroppen hva den trenger for å klare nettoppdet.Dagenshelsevesen har veldig lite med helse å gjøre. Detbør heller kalles sykevesen da det handler mest om å behandle sykdom medsyntetiske medikamenter, kirurgi eller strålebehandling. Melissasforedrag skal dreie seg om endocannabinoidsystemet, hvordan vi kan styrke det,hva vi kan gjøre selv for å holde oss i homeostase og selvsagt informere omcananbisplanten og dens fantastiske medisinske egenskaper.

Deter på høy tid at det blir lovlig å anvende cannabis uten å måtte bryte loven,sier Melissa. MelissaThelwall,kostholdsveileder og "hun som fronter cannabis"

"Er makroalger, tang og tare en viktig del av fremtidens helse bedring?"
Hvorfor børmakroalger bli en del av den daglige kosten?

Fjordtang, som selger næringsrik tang ønsker å inspirere flere til å bruke tang som en del av den daglige kosten og forklarer det med at tang er nærings tett og inneholder vitaminer, mineraler, omega 3 og essensielle aminosyrer og kan ha en positiv effekt på helsen. Svein vil gå inn på fordelene med tang og hvorfor det kan være lurt å tilføre tang i kostholdet. Wenche vil dele sine erfaringer med tang i forhold til fibromyalgi. Her vil vi få tips til hvordan vi kan tilføre tang i maten vår!
Sitat fra Sintef blogg: Ja til fermentert tare på norske matfat!
Svein Vindenes, 3 årig akvakultur utdannet og Wenche Skavhellen, kostøkonom og sosionom.

Vitalistiskhelse - hva kan vi gjøre for å styrke oss innenfra?

Nøkkelentil god helse er å forstå at kroppen alltid streber etter homeostase, dvs mestmulig balanse. Utfordringen er å gi kroppen hva den trenger for å klare nettoppdet.Dagenshelsevesen har veldig lite med helse å gjøre. Detbør heller kalles sykevesen da det handler mest om å behandle sykdom medsyntetiske medikamenter, kirurgi eller strålebehandling. Melissasforedrag skal dreie seg om endocannabinoidsystemet, hvordan vi kan styrke det,hva vi kan gjøre selv for å holde oss i homeostase og selvsagt informere omcananbisplanten og dens fantastiske medisinske egenskaper.

Deter på høy tid at det blir lovlig å anvende cannabis uten å måtte bryte loven,sier Melissa. MelissaThelwall,kostholdsveileder og "hun som fronter cannabis"

"Plantebasert kost i menneskets forhistorie - hvilket kosthold er tilpasset våre gener"?

Hva er genene våre best tilpasset sett i et evolusjonært perspektiv?

En tverrfaglig revurdering av det ikoniske" jeger-sanker"- bildet fra vår fjerne fortid som angivelig peker på et stort forbruk av kjøtt påvirker imidlertid noen forskeres tenkemåte og sammen med manipulasjon fra en grisk matindustri fører det til delvis feil og inkonsekvente kostholdsråd verden over.

En gang for ti tusen år siden endret menneskeheten omfattende sin livsstil og glemte det gradvis tilvendte kostholdet menneskene hadde hatt i millioner av år. Nå sliter forskere med å rekonstruere det ideelle kostholdet fra fortiden vår og følgelig utføres årlig 100.000 studier kun i human ernæring.

For å forstå dette kostholdet fra fortiden vår kreves imidlertid en seriøs tverrfaglig tilnærming: eks. human ernæring og medisin, genetikk, geologi, evolusjonsbiologi, zoologi og paleontologi, paleoantropologi, paleoklimatologi og arkeologi.

Sett i lys av dette arbeidet og denne forskningen ser allerede nå ut til at det vitenskapelige samfunnet i stor grad vurdere å endre dagens kostholdsråd.

Liviu Deacu, lege

Vitalistiskhelse - hva kan vi gjøre for å styrke oss innenfra?

Nøkkelentil god helse er å forstå at kroppen alltid streber etter homeostase, dvs mestmulig balanse. Utfordringen er å gi kroppen hva den trenger for å klare nettoppdet.Dagenshelsevesen har veldig lite med helse å gjøre. Detbør heller kalles sykevesen da det handler mest om å behandle sykdom medsyntetiske medikamenter, kirurgi eller strålebehandling. Melissasforedrag skal dreie seg om endocannabinoidsystemet, hvordan vi kan styrke det,hva vi kan gjøre selv for å holde oss i homeostase og selvsagt informere omcananbisplanten og dens fantastiske medisinske egenskaper.

Deter på høy tid at det blir lovlig å anvende cannabis uten å måtte bryte loven,sier Melissa. MelissaThelwall,kostholdsveileder og "hun som fronter cannabis"

Vitalistiskhelse - hva kan vi gjøre for å styrke oss innenfra?

Nøkkelen til god helse er å forstå at kroppen alltid streber etter homeostase, det vil si mest mulig balanse. Utfordringen er å gi kroppen hva den trenger for å klare nettopp det. Dagens helsevesen har veldig lite med helse å gjøre. Det bør heller kalles sykevesen da det handler mest om å behandle sykdom medsyntetiske medikamenter, kirurgi eller strålebehandling. Melissas foredrag skal dreie seg om endocannabinoid-systemet, hvordan vi kan styrke det, hva vi kan gjøre selv for å holde oss i homeostase og selvsagt informere om cananbisplanten og dens fantastiske medisinske egenskaper.

Det er på høy tid at det blir lovlig å anvende cannabis uten å måtte bryte loven, sier Melissa.

MelissaThelwall, kostholdsveileder og "hun som fronter cannabis".

Vitalistiskhelse - hva kan vi gjøre for å styrke oss innenfra?

Nøkkelentil god helse er å forstå at kroppen alltid streber etter homeostase, dvs mestmulig balanse. Utfordringen er å gi kroppen hva den trenger for å klare nettoppdet.Dagenshelsevesen har veldig lite med helse å gjøre. Detbør heller kalles sykevesen da det handler mest om å behandle sykdom medsyntetiske medikamenter, kirurgi eller strålebehandling. Melissasforedrag skal dreie seg om endocannabinoidsystemet, hvordan vi kan styrke det,hva vi kan gjøre selv for å holde oss i homeostase og selvsagt informere omcananbisplanten og dens fantastiske medisinske egenskaper.

Deter på høy tid at det blir lovlig å anvende cannabis uten å måtte bryte loven,sier Melissa. MelissaThelwall,kostholdsveileder og "hun som fronter cannabis"

Har du klienter som sliter med å gjøre kostholds forandringer over tid?

Som til tross for gode forsetter, kunnskap og inspirasjon fra deg, likevel faller tilbake gang på gang til gamle vaner? Da kan det være at din klient lider av en mat- og sukker avhengighet. I foredraget til Bente Josefsen fra Frisk uten sukker vil du lære følgende:
- De tre ulike kategoriene man kan dele mennesker i mtp deres forhold til sukker-og mat- Hvordan du kan vite om noen har en mat- og sukker avhengighet- Hva som skjer i belønnings senteret ved en mat- og sukker avhengighet- De ulike fasene i avhengighet- WHO sine 6 kriterier for avhengighet- Konsekvensene for klientene- Avhengighets sirkelen- Hvordan du kan hjelpe en klient som har en mat- og sukker avhengighet- AID – addictioninteraction disorder, hvordan all avhengighet henger sammen. Hvordan du kan hjelpe en klient som har en mat- og sukker avhengighet.

BenteJosefsen, gründer av Frisk uten sukker AS.

Vitalistiskhelse - hva kan vi gjøre for å styrke oss innenfra?

Nøkkelentil god helse er å forstå at kroppen alltid streber etter homeostase, dvs mestmulig balanse. Utfordringen er å gi kroppen hva den trenger for å klare nettoppdet.Dagenshelsevesen har veldig lite med helse å gjøre. Detbør heller kalles sykevesen da det handler mest om å behandle sykdom medsyntetiske medikamenter, kirurgi eller strålebehandling. Melissasforedrag skal dreie seg om endocannabinoidsystemet, hvordan vi kan styrke det,hva vi kan gjøre selv for å holde oss i homeostase og selvsagt informere omcananbisplanten og dens fantastiske medisinske egenskaper.

Deter på høy tid at det blir lovlig å anvende cannabis uten å måtte bryte loven,sier Melissa. MelissaThelwall,kostholdsveileder og "hun som fronter cannabis"

"Soppriketsoppdagelser vil endre vår fremtid"

Foredraget handler blant annet om forskningen Husbonden gjør sammen med en rekke universiteter i Europa. Med nye og gamle metoder med sopp, gir han et økologisk løft for alle deler av matsystemet. «Let thy food be thy medicine, and thy medicine be thy food.”

StevenMaddix, Gründer Husbonden.no Haner en nysgjerrig entrepenør og finner svar fra soppriket vi alle kan ta del i. Enorme oppdagelser som drastisk vil endre kursen av menneskehetens måte å leve på.

Vitalistiskhelse - hva kan vi gjøre for å styrke oss innenfra?

Nøkkelentil god helse er å forstå at kroppen alltid streber etter homeostase, dvs mestmulig balanse. Utfordringen er å gi kroppen hva den trenger for å klare nettoppdet.Dagenshelsevesen har veldig lite med helse å gjøre. Detbør heller kalles sykevesen da det handler mest om å behandle sykdom medsyntetiske medikamenter, kirurgi eller strålebehandling. Melissasforedrag skal dreie seg om endocannabinoidsystemet, hvordan vi kan styrke det,hva vi kan gjøre selv for å holde oss i homeostase og selvsagt informere omcananbisplanten og dens fantastiske medisinske egenskaper.

Deter på høy tid at det blir lovlig å anvende cannabis uten å måtte bryte loven,sier Melissa. MelissaThelwall,kostholdsveileder og "hun som fronter cannabis"